Плевенска музикална слава е културен продукт на Регионален исторически музей – Плевен с цел дигитализиране и популяризиране на музикалното наследство на Плевен и региона. Град, който с пълно право може да се гордее с факта, че е дал на България и света големи оперни гласове  и съхранил през годините богати традиции в инструменталното и танцово изкуство. Реализирането на това предизвикателство се осъществи с  партньорството на един от най-значимите и дейни местни културни институти, а именно Плевенска филхармония.