Музикалната слава на Плевен – изпълнители

Михаил Попов
(1899 – 1978)

Възпитаник на италианското белканто.

Катя Попова
(1924 – 1966)

„Българската Тебалди”

Асен Селимски
(1930 – 2023)

Изпълнител – еталон!

Любомир Дяковски
(1950 – )

Певчески вълшебник от световна класа!